The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2644 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn [+]

Sender’s Location

København

14.10.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The newspaper Nyeste Skilderie reports on Thorvaldsen’s visit to Dresden.

See Original

Thorvaldsen i Dresden.

Den 6 September, sildig om Aftenen, ankom Thorwaldsen til Dresden. Næste Morgen besøgte han Maleriegalleriet. Fra Mund til Mund fløi det Budskab: Thorwaldsen kommer! og enhver hentede sin deeltagende Ven, for at see den store Konstner her i Konstens Helligdom, og lægge Mærke til det Indtryk, som de herværende Konstskatte vilde gjøre paa ham. En ung Dansk, hans Lærling, ledsagede ham. Med dyb Følelse dvælede han ved de derværende Mesterværker; fra Corregios Madonna og Raphaels sixtinske Madonna kunde han neppe rive sig løs. Om Eftermiddagen besøgte han Antikerne. Aftenen tilbragte han hos Tiek. Næste Dag besøgte han deels andre Samlinger, deels vendte han tilbage igien til Galleriet. Løverdag Formiddag hørte han Hofraad Böttigers Forelæsning; om Eftermiddagen besøgte han ganske allene Galleriet, og om Aftenen den italienske Opera. Han befandt sig i den østerrigske Gesandt, Grev v. Bombelles Loge. Søndag Aften blev han indbuden til en glad Konstnerfest hos Prof. Matthæi, hvor næsten alle Professorer vare tilstede. Prof. Mattæis Bolig er meget smuk; Spisesalen har en stor Balcon, som vender til Haugen. I denne slynge yndige Løvgange sig, og imellem disse er høie Springvande; tætte Buske og Træer skjule en Bagport. Da Klokken var 10 og alle Gæsterne sadde ved Bordet, tonede ganske langtfra en høitidelig Marsch. Man ilede op paa Balconen. En lang Række af Ynglinger, som bare Fakler, nærmede sig; alle ved Academiet studerende unge Konstnere havde af egen Drivt forenet sig til denne Fest. Da de fremtrådte paa Pladsen for Balkonen, bragtes den store Konstner et tre Gange gjentaget jublende Længeleve! Nu gik Musiken over i en rørende Adagio; Ynglingerne sluttede en Kreds, og to unge Konstnere, Kraft fra Kjøbenhavn og Wagner fra Stralsund, klædte i gammeltydsk Dragt og bærende fakler, en ung Konstner, Coopmann, fra Hamborg, i Midten, traadte frem; den sidste holdt en Tale til Thorwaldsen, og overgav ham denne i Haandskrift, medens Musiken jublende tonede. Thorvaldsen var saa rørt, at Taarene neppe tillode ham at tale; han trykkede de begeistrede Ynglinger til sit Bryst, lovede dem den faderligste Understøttelse i Rom, og forsikkrede, dybt bevæget, at denne Aften vil høre til de saligste Erindringer i hans Liv.

General Comment

Denne artikel udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 14.10.1820, og den beskriver Thorvaldsens ophold i Dresden fra 6.9.1820 til 12.9.1820.
Artiklen bygger muligvis, delvis, på en tilsvarende, lidt mere fyldig reportage i Beilage zur Allgemeine Zeitung, 5.10.1820.
En næsten enslydende artikel optrådte samme dag i Dagen 14.10.1820.

Archival Reference
M17,66 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1820)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 51-52.

Subjects
Torchlight Procession · Idolizing Thorvaldsen · Museums and Art Collections outside Rome · Journey to Rome, August-December 1820 · Social Life, elsewhere · Thorvaldsen and Music · Thorvaldsen and Raphael
Persons
Louis Philippe de Bombelles · Karl August Böttiger · Carl Koopmann · August Krafft · Kunstakademie Dresden · Friedrich Matthäi · Simon Christian Pontoppidan · Bertel Thorvaldsen
Last updated 06.04.2018 Print