The Thorvaldsens Museum Archives

Back to K

Carl Koopmann

Koopmann havde – så vidt vides – kun perifer berøring med Thorvaldsen. De mødte hinanden antagelig første gang, i Dresden 10.9.1820, hvor Koopmann på vegne af de kunststuderende ved Kunstakademie Dresden holdt en hyldesttale til billedhuggeren.

Siden opholdt Koopmann sig i Rom 1824-28 og løb højst sandsynlig også på Thorvaldsen dér i den romerske kunstnerkoloni.

Koopmann var født i Altona.

Last updated 26.07.2018

Carl Koopmann

Johann Carl Heinrich Koopmann 1797-1894 German Painter
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in4 Doc.