The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1822

I 1819 søgte og fik føromtalte C. Pram embedet som toldforvalter på St. Thomas. Ved hans afskedsfest d. 10.4.1820 deltog Thorvaldsen sammen med bl.a. Baggesen, Rahbek, Oehlenschläger og Ingemann. Gunnerus har givetvis ikke vidst, at Pram døde i 1821 året efter sin ankomst, eftersom han i brevet her dateret 16.3.1822 skriver, at Pram stadig er på St. Thomas.

Last updated 01.12.2010