The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.4.1829

Som det fremgår af brevet af 7.3.1828 fra Christian (8.) Frederik til Thorvaldsen, bad Christian Frederik Thorvaldsen om at vejlede prins Frederik (7.) om, hvilke kunstneratelierer prinsen skulle besøge på sin rejse. De adskillige bestillinger, som omtales i Rantzaus brev, skulle muligvis tjene som et håndgribeligt vidnesbyrd om disse visitter. Af et regnskab forfærdiget af Thorvaldsen fra 1832-1836 fremgår det, at prins Frederik (7.) havde bestilt malerier hos en række danske malerere i Rom, bl.a. Blunck, Koop, Bravo og Krafft.

Last updated 07.01.2013