The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on March-October 1842

Christine Stampe og hendes tre børn Christian Stampe, Jeanina Stampe og Elise Stampe forlod Rom og Thorvaldsen 6.6.1842. De ankom til broderen i Livorno 10.6.1842. Familien havde opholdt sig dér i året før i slutningen af august 1841.
Stampes mand Henrik Stampe havde forladt Rom tidligere, se hans brev af 20.6.1842.

Last updated 19.08.2019