The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

I brev af 25.2.1804 til Abildgaard skriver Thorvaldsen, at buster som de hjemsendte “vil omtrent koste 30-40 Piaster”, men denne pris var vist uden hans egen fortjeneste.
Som svar på Abildgaards forespørgsel af 29.12.1804, hvad busten af Jacob Baden, A863, ville koste, svarede Thorvaldsen i brev af 28.7.1805: “jeg faaer 100 Dukater for et Protrait lidt over naturlig Størrelse, og troer ikke at kunde giøre dette [i.e. Badens portræt] ringere ensom 200r [rigsdaler] Dansk, som bliver lidet over det halv af hvad jeg ellers faaer, da vor Kurs staaer saa slet”.
Se i øvrigt referenceartiklen om Prisfastsættelse af Thorvaldsens egne værker.

Last updated 07.01.2013