The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ca. 1.5.1825

Dvs. den danske kunsthistoriker N.L. Høyen og den danske embedsmand Johan Christian Fick, der begge rejste fra Rom primo april 1825.

Last updated 31.01.2016