The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.8.1805

Vesuv havde siden slutningen af 1790’erne været inde i en aktivitetsperiode. Stanley beskrev året forinden, da han selv var i Napoli-området, et af Vesuvs udbrud, se hans breve af 2.9.1804 og 16.9.1804.

Last updated 24.09.2013