Vicolo della Catena/Colonnette

Huslejekvitteringer som primære kilder

Thorvaldsen efterlod sig en række huslejekvitteringerI, som, blandt andre kilder, giver et meget konkret indblik i hans værksteder. De bidrager nemlig med oplysninger om, hvor værkstederne var, hvordan de var inddelt, hvornår Thorvaldsen lejede dem, og hvad de kostede i husleje.

Artiklerne Thorvaldsens værksteder og Thorvaldsens bopæle forsøger at give et overblik over samtlige af Thorvaldsens bopæle og værksteder, mens følgende fokuserer på værkstedskomplekset i Vicolo della Catena, også kaldet Vicolo delle Colonnette, en lille gade ved Piazza Barberini i Rom. Udgangspunktet er huslejekvitteringerne for dette værksted. Undersøgelsen strækker sig kun frem til 1822, da Thorvaldsens værkstedssituation her ændrede sig, fordi han fik et yderligere værksted i staldbygningen til Palazzo Barberini, jf. kontrakten af 18.7.1822.

Ved at gennemgå disse kvitteringer, og sammenholde oplysningerne i dem med supplerende kilder (se nedenstående), er det muligt at udlede følgende hovedpointer:

17, huset med indgang fra gaden, del af det nye værkstedskompleks.
18, huset i gården, del af det nye værkstedskompleks.
19, huset i haven, del af det nye værkstedskompleks.
20, det gamle værksted.
23, det lille værelse i stueplan.

Giuseppe Bossi modtog for nr. 17 og 18 månedligt 2,60 / 31,20 årligtV.
For nr. 19 modtog han månedligt 1,25 / 15 årligtVI.
For nr. 20 og 23 modtog han månedligt 2,33 / 28 årligtVII.
    I alt månedligt 6,18 / 74,20 årligt.

Francesco Barberini modtog for nr. 17 og 18 månedligt 0,57 / 6,8 årligtVIII.
For nr. 19 modtog han månedligt 1,25 / 15 årligtIX.
    I alt månedligt 1,28 / 21,80 årligt.

Samlet betalte Thorvaldsen 8 scudi månedligt / 96 scudi årligt.

Supplerende kilder

Udover kvitteringerne, er også andre kilder inddraget for at finde og krydstjekke information om huslejen. Det drejer sig om lejekontrakten af 14.11.1815 mellem Thorvaldsen og Francesco Barberini vedrørende Vicolo delle Colonnette 17, 18 og 19, som nævnt ovenfor.

Hertil kommer regnskabsbogen fra perioden 1819-1823, som også giver et indblik i huslejen for perioden. Regnskabet er medtaget i tabellen forneden.

Endelig er der en opgørelse af 11.10.1822 over transaktioner mellem Thorvaldsen og Barberini-huset. Dokumentet bekræfter de beløb, som er fremsat i dokumentationen. Endvidere bidrager den også til forståelsen af, hvilke dele af huslejen der var for hvilke enheder af værkstedskomplekset. Opgørelsen er dog ikke medtaget i tabellen forneden.

Metode

Huslejekvitteringerne er gennemgået med henblik på at udrede, hvordan værkstedeskomplekset i Vicolo della Catena/Colonnette var opbygget, og hvornår Thorvaldsen udvidede. Fremgangsmåden var at udlede oplysninger om:

 1. Hvilket beløb er indbetalt?
 2. Hvilken periode dækker huslejen?
 3. Hvad kaldes enheden, som huslejeindbetalingen omfatter?

Størstedelen af kvitteringerne indeholder alle tre oplysninger, og den præcise månedlige husleje kan således udregnes ud fra disse. En fastlæggelse af den månedlige husleje, sammenholdt med kvitteringsdatoen, gjorde det muligt at anslå, hvilken huslejeperiode der er tale om, selv når denne oplysning ikke forelå. Selvom de ældste kvitteringer af 31.3.1806, 15.1.1808 og 21.4.1808 således ikke indeholder oplysninger om periode, kan man ved at sammenholde med de senere kvitteringer alligevel skønne den omtrentlige periode.

Dokumentation

Det indbetalte beløb er angivet i scudi, som var en romersk møntfod, jf. artiklen herom.

Kvittering Huslejeperiode Antal måneder Indbetalt beløb Månedlig husleje Årlig husleje Inkassator Beskrivelse Kommentar
17.12.1815- 12.2.1820 December 1799? ? ? ? ? Vincenzo Ossani “studio in Via delle Colonnette” Fratrukket et beløb som Barberini skyldte Thorvaldsen for noget arbejde med Pisa.
31.3.1806 ? 65-66? 82.125 1.25? 15.00? Pietro Cimino “Studio di Scultore al Vicolo della Catena” Betalt over flere rater, men perioden fremgår ikke.
15.1.1808 ? 19-20? 23.985 1.25? 15.00? Settimio Cantoni “Studio posto al Vicolo della Catena” Perioden fremgår ikke.
21.4.1808 ? 19-20? 23.985 1.25? 15.00? Pietro Cimino “Studio di Scultore al Vicolo della Catena” Perioden fremgår ikke, men dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer dateret til perioden 21.4.1808 – 5.8.1812.
10.5.1808 1.1.1808 – 31.3.1808 3 3.75 1.25 15.00 Settimio Cantoni “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
8.11.1808 1.4.1808 – 30.9.1808 6 7.5 1.25 15.00 Settimio Cantoni “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
Kvittering haves ikke, og der mangler derfor dokumentation for oktober 1808.
8.8.1809 1.11.1808 – 31.7.1809 9 11.25 1.25 15.00 Settimio Cantoni “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
9.11.1809 1.8.1809 – 31.10.1809 3 3.75 1.25 15.00 Settimio Cantoni “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
12.3.1810 1.11.1809 – 31.1.1810 3 3.75 1.25 15.00 Settimio Cantoni “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
11.7.1810 1.2.1810 – 30.4.1810 3 3.75 1.25 15.00 Giuseppe Giorgi “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
21.8.1810 1.5.1810 – 31.7.1810 3 3.75 1.25 15.00 Giuseppe Giorgi “Studio alla Catena di Barberini” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
9.11.1810 1.8.1810 – 31.10.1810 3 3.75 1.25 15.00 Giuseppe Giorgi “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
16.4.1811 1.11.1810 – 30.4.1811 6 7.5 1.25 15.00 Giuseppe Giorgi “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
10.11.1811 1.5.1811 – 31.10.1811 6 7.5 1.25 15.00 Giuseppe Giorgi “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
15.5.1812 1.11.1811 – 15.05.1812 8.25 1.25 15.00 Pietro Odazi “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
5.8.1812 16.5.1812 – 31.7.1812 3.1025 1.25 15.00 Pietro Odazi “Studio posto al Vicolo della Catena” Dokumentet omfatter i alt tolv kvitteringer fra 21.4.1808 – 5.8.1812.
11.8.1812 1.8.1812 – 31.1.1813 6 14.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio ad usa di scultore segnato N. 20. posto p il Vicolo delle Colonnette di Barberini quanto della Stanza terrena in delle Vicolo segnata N. 23” Kvitteringen omtaler billedhuggerværkstedet i nr. 20 og det lille værelse i stueplan i nr. 23. Der er en månedlig huslejestigning på 1.08 scudi. Dokumentet omfatter i alt syv kvitteringer fra 1.8.1812 – 31.1.1815.
19.2.1813 1.2.1813 – 31.7.1813 6 14.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio ad usa di scultore segnato N. 20. posto p il Vicolo delle Colonnette di Barberini quanto della Stanza terrena in delle Vicolo segnata N. 23” Kvitteringen omtaler billedhuggerværkstedet i nr. 20 og det lille værelse i stueplan i nr. 23. Der er en månedlig huslejestigning på 1.08 scudi. Dokumentet omfatter i alt syv kvitteringer fra 1.8.1812 – 31.1.1815.
14.11.1813 1.8.1813 – 31.1.1814 6 14.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio ad usa di scultore segnato N. 20. posto p il Vicolo delle Colonnette di Barberini quanto della Stanza terrena in delle Vicolo segnata N. 23” Kvitteringen omtaler billedhuggerværkstedet i nr. 20 og det lille værelse i stueplan i nr. 23. Der er en månedlig huslejestigning på 1.08 scudi. Dokumentet omfatter i alt syv kvitteringer fra 1.8.1812 – 31.1.1815.
23.2.1814 1.2.1814 – 31.7.1814 6 14.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio ad usa di scultore segnato N. 20. posto p il Vicolo delle Colonnette di Barberini quanto della Stanza terrena in delle Vicolo segnata N. 23” Kvitteringen omtaler billedhuggerværkstedet i nr. 20 og det lille værelse i stueplan i nr. 23. Der er en månedlig huslejestigning på 1.08 scudi. Dokumentet omfatter i alt syv kvitteringer fra 1.8.1812 – 31.1.1815.
11.8.1814 1.8.1814 – 31.1.1815 6 14.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio ad usa di scultore segnato N. 20. posto p il Vicolo delle Colonnette di Barberini quanto della Stanza terrena in delle Vicolo segnata N. 23” Kvitteringen omtaler billedhuggerværkstedet i nr. 20 og det lille værelse i stueplan i nr. 23. Der er en månedlig huslejestigning på 1.08 scudi. Dokumentet omfatter i alt syv kvitteringer fra 1.8.1812 – 31.1.1815.
21.2.1815 1.2.1815 – 31.7.1815 6 14.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio ad usa di scultore segnato N. 20. posto p il Vicolo delle Colonnette di Barberini quanto della Stanza terrena in delle Vicolo segnata N. 23” Kvitteringen omtaler billedhuggerværkstedet i nr. 20 og det lille værelse i stueplan i nr. 23. Der er en månedlig huslejestigning på 1.08 scudi. Dokumentet omfatter i alt syv kvitteringer fra 1.8.1812 – 31.1.1815.
12.8.1815 1.8.1815 – 31.1.1816 6 14.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio ad usa di scultore segnato N. 20. posto p il Vicolo delle Colonnette di Barberini quanto della Stanza terrena in delle Vicolo segnata N. 23” Kvitteringen omtaler billedhuggerværkstedet i nr. 20 og det lille værelse i stueplan i nr. 23. Der er en månedlig huslejestigning på 1.08 scudi. Dokumentet omfatter i alt syv kvitteringer fra 1.8.1812 – 31.1.1815.
23.9.1816 1.2.1816 – 31.1.1817 12 28.00 2.33 28.00 Pietro Odazi “Studio antico di Scultura, e Stanzina terrena al Vicolo della Catena” Kvitteringen omfatter det gamle billedhuggerværksted og det lille værelse i stueplan. Dette dokument omfatter desuden en yderligere kvittering, se dokumentets generelle kommentar.
23.9.1816 1.11.1815 – 31.1.1817 15 57.75 3.85 46.20 Pietro Odazi “Studj moderni ad uso [...] di scultura” Kvitteringen omfatter de nye billedhuggerværksteder i nr. 17, 18 og 19. Dette dokument omfatter desuden en kvittering mere, se dokumentets generelle kommentar.
10.2.1817 1.2.1817 – 31.7.1817 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “Studj ad uso di Scultura” For billedhuggerværksteder, i flertal, uden yderligere specifikation af, om det der “antichi” eller “moderni”. Den månedlige husleje på 6.18 scudi udgøres af det samlede beløb fra de forudgående kvitteringer.
Kvittering haves ikke, og der mangler derfor dokumentation for 1.8.1817 – 31.1.1818.
13.2.1818 1.2.1818 – 31.7.1818 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “Studj ad uso di scultura posti al Vicolo delle Colonetta” For billedhuggerværksteder, i flertal, uden yderligere specifikation.
5.8.1818 1.8.1818 – 31.1.1819 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “Studj ad uso di Scultura al Vicolo della Catena” For billedhuggerværksteder, i flertal, uden yderligere specifikation.
29.1.1819 1.2.1819 – 31.7.1819 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “Studj ad uso di Scultura posti p il Vicolo della Catena” For billedhuggerværksteder, i flertal, uden yderligere specifikation.
10.8.1819 1.8.1819 – 31.1.1820 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “per un Semestre di Pigione” Dette er en indføring i værkstedsregnskabet, jf. artikel herom, for perioden 1819-1823, uden specifikation for, hvilken enhed der er betalt for.
21.2.1820 1.2.1820 – 31.7.1820 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “per un Semestre di Pigione” Dette er en indføring i værkstedsregnskabet, jf. artikel herom, for perioden 1819-1823, uden specifikation for, hvilken enhed der er betalt for.
12.8.1820 1.8.1820 – 31.1.1821 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “per un Semestre di Pigione” Dette er en indføring i værkstedsregnskabet, jf. artikel herom, for perioden 1819-1823, uden specifikation for, hvilken enhed der er betalt for.
7.4.182(1)  1.2.1821 – 31.7.1821 6 37.10 6.18 74.20 Pietro Odazi “per un Semestre di Pigione” Dette er en indføring i værkstedsregnskabet, jf. artikel herom, for perioden 1819-1823, uden specifikation for, hvilken enhed der er betalt for.

Referencer

Kommentarer

 1. Se emneordet Husleje for et overblik over dokumenter vedrørende dette, herunder kvitteringer.

 2. Ifølge Pietro Romanos undersøgelse, op.cit., er Vicolo della Catena og Vicolo delle Colonnette den samme gade, da navnet henviser til, at der ved gadens tilgang fra Piazza Barberini oprindelig var to små søjler (colonnette) med en kæde imellem (catena). Han skriver: “Vicolo Barberini, tidligere Vicolo delle Colonnette dei Barberini, fordi der, som det var tilfældet med nogle andre stræder i Rom, hvor man ville understrege den private ejendom, ved begyndelsen var anbraft en lille søjle, hvortil der ofte var fastgjort en kæde.”, op. cit. Se endvidere Hartmann, op. cit., p. 15. Denne anordning kan ses på en akvarel af Johan Thomas Lundbye, D1852.

 3. Bygningerne, hvor Thorvaldsens værksteder befandt sig, findes ikke længere i dag. De fremgår af Letarouillys kort af 1849. Gaden findes dog stadig i dag under navnet Vicolo Barberini.

 4. Dette ville også stemme med, at det sidste, vi hører om Thorvaldsens værksted i Vicolo delle Aliberti, er i 1798, med undtagelse af Brøndsted, der så sent som i 1819 omtaler et magasin i “Babuinogaden”, jf. artiklen Thorvaldsens værksteder.

 5. Se kontrakt af 14.11.1815.

 6. Se kontrakt af 14.11.1815.

 7. Se huslejekvitteringer af 11.8.1812 – 12.8.1815.

 8. Se kontrakt af 14.11.1815.

 9. Se kontrakt af 14.11.1815.

Sidst opdateret 19.03.2017