Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1476 af 10246
Afsender Dato Modtager
Pietro Odazi [+]

Afsendersted

Rom

23.9.1816 - 10.2.1817 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

To kvitteringer for, at Thorvaldsen har indbetalt husleje for sine værksteder i Vicolo della Catena. Den første kvittering af 23.9.1816 dækker perioderne 1.2.1816 – 31.1.1817 og 1.11.1815 – 31.1.1817. Den anden kvittering af 10.2.1817, dækker 1.2.1817 – 31.7.1817.

Se original
Io sotto[scritto] Esattore del Sig.r Giuseppe Bossi, hò ric[evu]to dall Ill.mo Sig.r Cavaliere Thorvaldsen Scudi Ottantacinque, e b. 75 m[one]ta, quali sono, ciòe che per la rata di [tegn for scudi] 28 piggione d’un anno del Primo Febraro 1816 a tutto Genaro 1817 dello Studio antico di Scultura, e Stanzina terrena al Vicolo della Catena, e per la rata di [tegn for scudi] 57:75. piggione degl’altri Studj moderni ad uso parimente di scultura, e questa p un anno e Mesi trè, dal Primo Novembre 1815. a tutto Gennaro 1817= secondo il convenuto. In fede. Q[ues]to di 23. Settembre 1816.
[tegn for scudi] 85:75 m[one]ta Pietro Odazi Esat.re

E più hò ricevuto Scudj Trentasette, e b. 10 m[one]ta p Mesi sei di piggione anticipata delli Studj ad uso di Scultura al Vicola della Catena, e detti Mesi da decorrere dal Primo Corrente Mese a tutto Luglio prossimo avvenire anno corrente 1817. In Fede. Questo di 10. Febraro 1817
[tegn for scudi] 37:10 m[one]ta Dett.o Odazi Esat.re
Generel kommentar

Der er her egentlig tale om to huslejekvitteringer for de værksteder, Thorvaldsen lejede af Francesco Barberini i Vicolo della Catena, jf. referenceartiklen om Thorvaldsens værksteder. For en oversigt over Thorvaldsens huslejebetalinger for værkstederne i Vicolo della Catena, se denne artikel.

Den første kvittering er dateret 23.9.1816, dækker et samlet beløb på 85.75 scudi, og omfatter tre forskellige enheder i to forskellige tidsperioder:

 • “Studio antico di Scultura”, dvs. det gamle billedhuggerværksted i Vicolo della Catena nr. 20.
  Periode: 1.2.1816-31.1.1817 (12 måneder).
  Pris: 28 scudi, dvs. 2.33 scudi pr. måned.
 • “Stanzina terrena”, dvs. det lille værelse på gadeniveau i Vicolo della Catena nr. 23.
  Betales samlet med forrige.
 • “Studj moderni ad uso [...] di scultura”, dvs. de nye billedhuggerværksteder i Vicolo della Catena nr. 17, 18 og 19.
  Periode: 1.11.1815-31.1.1817 (15 måneder).
  Pris: 57.75 scudi, dvs. 3.85 scudi pr. måned.
Den anden kvittering, som er skrevet på samme seddel, dækker enheden:
 • “Studj ad uso di Scultura”, dvs. blot billedhuggerværksteder uden nærmere specifikation.
  Periode: 1.2.1817-31.7.1817
  Pris: 37.10 scudi, dvs. 6.18 scudi pr. måned, svarende til det samlede månedsbeløb (3.85 + 2.33 scudi) for alle tre enheder, som omtales i den første kvittering.

Arkivplacering
gmIV, nr. 137
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Husleje · Thorvaldsens værksteder · Værkstederne ved Piazza Barberini
Personer
Giuseppe Bossi
Sidst opdateret 19.07.2016 Print