Hvor høj var Thorvaldsen?

Ditlev Blunck: Thorvaldsen i sit romerske atelier, 1834. Olie på lærred. 139 x 102 cm. Kunsthalle zu Kiel
Ditlev Blunck:
Thorvaldsen i fuld længde, 1834
Kunsthalle zu Kiel

Kilder

Der kendes bl.a. følgende fire kilder, der udtaler sig om Thorvaldsens højde:

Pas fra 6.9.1798, udstedt af de franske myndigheder i den kortlivede romerske republik i Rom:

… statura alto

Pas af 8.8.1810, udstedt af de franske politimyndigheder i Rom:

… taille d’un mètre
68 centimètres

Pas af 10.8.1820, udstedt af de danske politimyyndigheder i København:

… er noget høj af Vext

Erindringsartikel af 1824 af Thorvaldsens ungdomsven Peder Horrebow Haste:

… Han er vel omtrent 66 á 67 Tommer høj

Da 1 dansk tomme = 2,6154 cm, giver det 172-175 cm.

Umiddelbart ville man nok fæste mest lid til de 168 cm i passet fra 1810, som formodentlig må være fremkommet ved en egentlig måling af billedhuggeren, da passet blev udstedt.
Men passet oplyser i øvrigt – blandt andre af Thorvaldsens fysiognomiske kendtegn – at han havde en stor mund, hvilket langt fra var tilfældet, og at hans ansigtsfarve / teint var “coloré”, hvilket også står i modsætning til den bleghed, der skulle have præget hans ansigt, se fx Samuel Morses portræt her:

Samuel B. Morse: Bertel Thorvaldsen, 1831, detalje. Olie på lærred, 72,4 x 59,5 cm, Kongehuset
Samuel Morse: Bertel Thorvaldsen, 1831, udsnit
Bemærk den smalle mund og det blege ansigt
Tilhører Kongehuset

Passet fra 1810 kan altså ikke siges at være pålideligt på alle punkter i sin beskrivelse af Thorvaldsens udseende.
Spørgsmålet er da, om vennen Hastes angivelse af Thorvaldsens højde på ca. 172-175 cm er mere troværdig? Ud fra vennens formulering – “han er vel omtrent…” – er det tydeligt, at han ikke har målt Thorvaldsen, men har skønnet – antagelig ved at sammenligne med sin egen eller andres kendte højde. Dette skøn rummer naturligvis en vis usikkerhed, men på den anden side kendte Haste Thorvaldsen meget bedre end politimyndigheden i Rom gjorde. Hvilket taler for at fæste mere lid til Hastes oplysninger.

Men indtil flere kilder evt. dukker op, kan dette spørgsmål ikke afklares fuldstændigt. Det præcise tal – de 168 cm – må dog gælde som et foreløbigt svar.

Thorvaldsen var høj

Som det også fremgår af passene, blev Thorvaldsen anset for at være “høj” eller “noget høj af vext”. Ud fra vores dages gennemsnitshøjder, forekommer billedhuggeren at have været lille. Men en mand, der i begyndelsen af 1800-tallet målte omkring 168 cm, var faktisk højere end gennemsnittet.

Middelhøjden for en dansk mand, målt på sessioner i perioden 1879-1888 – altså meget senere end Thorvaldsens tid – var 166,6 cm ifølge Danmarks Statistik, Statistisk Aarbog, første Aargang, København 1896, p. 151 (siden konsulteret 19.3.2018).

Først endnu senere overgik gennemsnitshøjden for danske mænd Thorvaldsens – mænd født i 1896 blev fx i gennemsnit 170 cm høje ifølge Statens Institut for Folkesundhed (siden konsulteret 19.3.2018).

At Thorvaldsen på sin tid blev opfattet som en høj mand, bekræftes af en rapport fra et besøg i billedhuggerens atelier i marts 1827:

...Imagine a tall and massive sort of person, robust, and almost rough in stature and gesture…

Det samme skriver H.C. Andersen, der i 1840 i et eventyr om billedhuggeren. Fortælleren i eventyret er månen, der kigger ned på verden og bl.a. ser billedhuggeren blive fejret 23.6.1839. Thorvaldsen beskrives dér med ordene:

...midt i en af Baadene stod ham, de hyldede: en, høi, kraftig Mand i en stor Kappe, han havde blaa Øine og lange hvide Haar…

Sidst opdateret 04.08.2021