Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2592 af 10247
Afsender Dato Modtager
A.C. Kierulff [+]

Afsendersted

København

10.8.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af passet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldens pas til hans rejse fra København mod Italien via Warszawa.

Se original

POLITIE-DIRECTEUREN
I DEN KONGELIGE RESIDENTS-STAD KIØBENHAVN

Giør vitterligt, at Hr Bertel Thorwaldsen, Ridder af Dannebrogen og af Jernkronen, Etatsraad og Professor ved det Kongl. Academie for de skiønne Kunster her i Staden
omtrent 50 Aar gammel, fød i Khavn taler Dansk m.m. er noget høj af Vext, og proportioneret af Bygning, har graaeagtig Haar, blaae Øine

agter nu at reise herfra Staden til forskiellige Steder i Siælland og over Laaland til en Havn i Pommern eller Meklenborg, samt videre over Warschau til Italien

Min tienstlige Begiering er til alle og enhver, som bemeldte
Hr Etatsraad Thorwaldsen
maatte forekomme, at de ham paa denne Reise ubehindret vilde lade passere.

Kiøbenhavns Politiekammer den 10 Aug. 1820 Klok. 6 Eftr -Middag.

NB. Dette Pass gielder allene for ovenmeldte
Reise, og ikke til flere eller andre Reiser,
samt her i Staden blot trende Gange
24 Timer.

[Københavns Politis
våbenskjold
]

Betalt. 1 Rd. 24 Sk. ACKierulff[?]

Hvidberg[?]
Generel kommentar

Dette er Thorvaldsens pas til brug for hans rejse fra København til Rom, august-december 1820.
Billedhuggeren forlod den danske hovedstad 11.8.1820, dagen efter passets udstedelse.


De fortrykte dele af passet er markeret med gråt.

Arkivplacering
m30 I, nr. 24
Emneord
Identifikationspapirer · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Rejsedokumenter · Rejsen til Rom, august-december 1820
Sidst opdateret 14.02.2020 Print