The Thorvaldsens Museum Archives

Back to S

Schönborn's Commission

Tidligst 1823, senest 1825

Anton Endres

Franz Erwein von Schönborn

Samlet oversigt over værker bestilt hos Thorvaldsen 1823 af Schönborn, jf. A177, A233, A827, A411...

25.1.1823

Franz Erwein von Schönborn

Bertel Thorvaldsen

Schönborn forwards the contract for his commission from Thorvaldsen and asks the sculptor to ackn...

25.1.1823

Franz Erwein von Schönborn

Bertel Thorvaldsen

Schönborn writes that he has already paid 1,000 scudi, and that Thorvaldsen can draw the remainde...

Not earlier than 25.1.1823

Bertel Thorvaldsen

NN

The commentary for this letter is not available at the moment.

25.1.1823

Bertel Thorvaldsen

Franz Erwein von Schönborn

Contract signed by Thorvaldsen concerning Schönborn’s commission of the statue Shepherd Boy, cf. ...

9.3.1823

Franz Erwein von Schönborn

Johann Martin von Wagner

Schönborn har hørt, at Thorvaldsen vil udføre et nyt anakreontisk relief som pendant til de to al...

9.5.1823

Luigi Dies

Franz Erwein von Schönborn

Receipt of payment for lapidary work.

9.5.1823

Jollage & Hopfgarten

Franz Erwein von Schönborn

The bronze founders Jollage and Hopfgarten acknowledge receipt of payment for casting a bronze la...

13.9.1823

Johann Martin von Wagner

Franz Erwein von Schönborn

Wagner beretter, at arbejdet skrider fremad på de værker, Schönborn har bestilt hos Thorvaldsen.

20.12.1823

Johann Martin von Wagner

Franz Erwein von Schönborn

Wagner fortæller, at de hos Thorvaldsen bestilte buster, først vil blive færdige den følgende som...

17.2.1824

Franz Erwein von Schönborn

Johann Martin von Wagner

Schönborn skriver, at den hos Thorvaldsen bestilte portrætbuste af kronprins Ludwig (1.) af Bayer...

25.9.1824

Franz Erwein von Schönborn

De Chapeaurouge

Schönborn har fået besked om, at en marmorstatue er på vej til ham. Han formoder, at der er tale ...

28.4.1825

Johann Martin von Wagner

Franz Erwein von Schönborn

Wagner meddeler, at en udskåret sten med motiv efter Thorvaldsens relief Amor hos Anakreon, Vinte...

3.5.1825

Augusta Amalia von Leuchtenberg

Franz Erwein von Schönborn

Receipt of payment for four marble reliefs from the estate of Eugène de Beauharnais: Hygieia and ...

30.7.1825

Johann Martin von Wagner

Franz Erwein von Schönborn

Wagner skriver, at især Thorvaldsen er bagud ift. færdiggørelsen af de værker, Schönborn har best...

5.10.1825

Ludwig Schorn

Franz Erwein von Schönborn

Thorvaldsen bruges indirekte til at presse prisen på værker hos Johann Heinrich von Dannecker.

20.2.1830

Franz Erwein von Schönborn

Ludwig Schorn

Schönborn har læst, at Thorvaldsen opholder sig i München, og beder derfor Schorn om at spørge bi...

2.2.1832

Ludwig von Schwanthaler

Franz Erwein von Schönborn

Thorvaldsen har rost Schwanthalers relieffer, og billedhuggeren beklager, at det tager så lang ti...

24.10.1832

Luigi Bienaimé

Franz Erwein von Schönborn

Bienaimé has heard from the sculptor Emil Wolff that Schönborn considers having Bienaimé execute ...

28.1.1835

Heinrich Maria von Hess

Franz Erwein von Schönborn

In his last letter, Hess forgot to give the measurements of his finished portrait of Thorvaldsen ...

29.3.1835

Franz Erwein von Schönborn

Heinrich Maria von Hess

Schönborn undskylder sit sene svar og giver anvisninger på, hvordan Hess’ portræt af Thorva...

8.8.1835

Heinrich Maria von Hess

Franz Erwein von Schönborn

Hess writes that he has finished and sent off his portrait of Thorvaldsen. He wants the painting ...

8.11.1835

Heinrich Maria von Hess

Franz Erwein von Schönborn

Hess acknowledges receipt of the payment for his portrait of Thorvaldsen, which is a copy of one ...

1837

Just Mathias Thiele

Omnes

The commentary for this document is not available at the moment.

1837 / 19.11.1838

Just Mathias Thiele, H.C. Ørsted

Omnes

The commentary for this document is not available at the moment.

10.10.1839

Johan Bravo

Bertel Thorvaldsen

The commentary for this letter is not available at the moment.

29.4.1840

Johan Bravo

Bertel Thorvaldsen

The commentary for this letter is not available at the moment.

Winter 1840-41

Christine Stampe

Omnes

The script of Christine Stampe’s memoirs on Thorvaldsen. This is the 15th part of 60 in all.

4.2.1841

Johan Bravo

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

The commentary for this letter is not available at the moment.

4.2.1841

Johan Bravo

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

The commentary for this letter is not available at the moment.

19.4.1841

Johan Bravo

Bertel Thorvaldsen

The commentary for this letter is not available at the moment.