Arkivet, Thorvaldsens Museum

eller nulstil
25 hits i Dokumenter
Format: 30.1.1793, 3.1793 eller 1793

Vælg fra liste:

Begræns eller kombiner søgningen:

Sorter dokumenter kronologisk eller efter hyppighed.

2.12.1793

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen ansøger om stipendium hos Kunstakademiet.

5.1.1795

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen præsenterer relieffet Numa Pompilius og Egeria (A748) for Kunstakademiet og søger sam...

2.11.1795

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsens ansøgning om Kunstakademiets rejsestipendium.

25.7.1796

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen beder om forskud på sit rejsestipendium.

13.2.1797

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen aflægger sin første rapport til Kunstakademiet siden afrejsen fra København. Han fort...

19.8.1797

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen meddeler Kunstakademiet, at han ankom til Rom 8.3.1797. Han fortæller, at han ikke nå...

5.1.1798

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen aflægger rapport til Kunstakademiet om sit studium af Rom og dens omgivelser. Han har...

20.1.1798

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen aflægger rapport til Kunstakademiet om sit studium af Rom og dens omgivelser. Han har...

30.6.1798

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen meddeler Kunstakademiet, at han har afsendt portrætbusten af Tyge Rothe, A225, og den...

3.1.1799

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen rapporterer til Kunstakademiet, at han stadig befinder sig i Rom og har sendt nogle a...

12.10.1799

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Pga. krigsurolighederne er både Thorvaldsens halvårlige rapport til Kunstakademiet og de værker, ...

4.4.1800

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen glæder sig over, at hans hjemsendte værk har vundet Kunstakademiets anerkendelse. Han...

24.10.1800

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen undskylder, at hans indberetning til Kunstakademiet er forsinket. Han ville gerne hav...

22.4.1801

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen meddeler, at de to kasser med værker, som han et år tidligere sendte til Kunstakademi...

22.4.1801

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.3.1802

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen rapporterer, at han stadig befinder sig i Rom, men at han planlægger at rejse hjem ti...

6.8.1804

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.8.1804

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

6.8.1804

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

28.7.1805

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Takker for udnævnelsen til professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademiet i København.

28.7.1805

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Et udkast til det færdige brev af 28.7.1805.

14.6.1833

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Takker for udnævnelsen til direktør for Kunstakademiet i København. Et lignende embede ved Accade...

21.6.1834

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Thorvaldsen takker for Kunstakademiets meddelelse om, at han er blevet udnævnt til Dannebrogsmand.

11.6.1835

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

20.1.1838

Bertel Thorvaldsen

København Kunstakademiet

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.