Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6440 af 10185
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

21.6.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster.

Resumé

Takker for Kunstakademiets meddelelse om, at Thorvaldsen er blevet udnævnt til Dannebrogsmand.

[Translation]

Ved Modtagelsen af det Høje Akademies Skrivelse af 4de November 1833, som ved en mig særdeles ubehagelig Forsømmelse af Postvæsenet i Rom først i disse Dage er bleven overgivet i mine Hænder, underrettes jeg om, at Hans Majestæt ved allerhøjeste Rescript af 22de. September s:A: allernaadigst har værdiget at tilkjende mig Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Det har saaledes været mig umuligt før nu, at fremlægge for det Kongelige Akademie min dybe Taksigelse for de hædrende Udtryk, hvori Høisamme meddeler mig dette Tegn paa Hans Majestæts allerhøjeste Naade.

Rom d: 21 Juni 1834

Allerærbødigste
Albert Thorvaldsen

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1834, III. Skrivelser fra Akademiets Medlemmer, nr. 3.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ludvig Bødtcher
Emneord
Postekspeditionstider · Postvæsen · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 10.10.2016 Print