2.[??].1794

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er forsynet med sort laksegl. Ovalt signetaftryk med bogstaverne AK, to korslagte palmegrene for neden og en palmette for oven. Signetet har formodentlig tilhørt Sophie Amalie Kurthals’ far, Asman Kurtzhals, og brevet kunne derfor være skrevet hos denne.

Modtager

Sophie Amalie Kurtzhals

Modtagersted

Uvist hvor, antagelig ikke langt fra København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Iomfru / Sophie A Kurtzhals

Dateringsbegrundelse

Måneden lader sig ikke tyde, men dagen er sikkert den 2. og året er sikkert 1794. Muligvis er der, jf. kommentaren til “nok praket”, tale om november, men da det ikke kan afgøres med absolut sikkerhed er dateringen her angivet som 2.[??].1794.

Resumé

Thorvaldsen undskylder overfor Sophie Amalie Kurtzhals, at han ikke nåede at sige farvel til hende, før hun rejste bort. Han nævner muligheden for at rejse ud at besøge hende. Det vides ikke, hvor rejsen gik hen, antagelig i nærheden af København.

Dokument

Høystærede Venende

Jeg Beder skyldig om forladelse at ieg kom for sildig at Bede dem og deres Venende farvel, men Ieg haaber at digI eler Iomfru LundII tar mig det ikke fortrydelig op da Ieg kom strax da de var bote da Ieg ikke hafde vendet at de hafde Reyste bordt saa snart! men deres moder har talt om at Reyste der ud til dem saa Reyste Ieg med for en fiæl skylIII da Ieg kan have den fornøelse at tale med dem bædre en Ieg kan have med at skriveIV som de ser Ieg beder hilsem Iomfru Lund fra deres B. Thorvaldsen

Kiøbenhanv d 2de nok PraketV 1794

Oversættelse af dokument

Dear friend,

I ask due pardons for being too late to say goodbye to you and your friend, but I hope that neither you nor Miss Lund resent it as I came as soon as you had left, since I had not expected you to leave so soon! –but your mother has talked about going out to you, then I shall go with her to be on the safe side as I may have the pleasure of speaking to you better than I can by writing as you see. Please give my regards to Miss Lund from your B. Thorvaldsen.

Copenhagen, the 2nd nok Praket. 1794


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om forholdet mellem Thorvaldsen og hans ungdomskæreste Sophie Amalie Kurtzhals, se hendes biografi.
Der kendes kun et yderligere brev fra Thorvaldsen til Kurtzhals, nemlig Thorvaldsens akvarel Dep.19 med nytårshilsen 1.1.1794. I Arkivet findes desuden to breve fra Kurtzhals’ familie. Det ene er et hjerteligt brev af 26.11.1824 fra Kurtzhals’ bror, Niels Schønberg Kurtzhals, der bl.a hilser fra “min Svoger og Søster”, antagelig Sophie Amalie og hendes mand. Et andet brev af 8.5.1841 er skrevet af broderens enke, Cathrine Elisabeth Kurtzhals. Af disse breve forstår man, at Thorvaldsen havde bevaret en venskabelig forbindelse med familien.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28A I, nr. 1

Thiele

Ikke gengivet hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Kommentarer

  1. Det er bemærkelsesværdigt, at Thorvaldsen her er dus med Sophie Amalie Kurtzhals, mens han i brevet i øvrigt er Des. Muligvis røber denne slip of the tongue et ønske, eller afspejler måske snarere en forskel mellem tale- og skriftsprog.
    Samme “fejl” forekommer interessant nok i Kurtzhals’ indførsel af 5.6.1796 i Thorvaldsens stambog: “…Reys da langt bort, min Velsignelse følke dem men hvor langt dig ogsaa kommer saa forglem aldrig deres Venner…”.
    Se også listen over de personer, der blandt Arkivets dokumenter er Dus med Thorvaldsen.

  2. Uidentificeret, muligvis samme person, som nævnes i brev af 23.3.1798 fra Gotskalk Thorvaldsen.

  3. For en fejls skyld, dvs. for en sikkerheds skyld, jf. talemåden under betydning 2 af fejl i Ordbog over det danske Sprog.

  4. Allerede i dette tidlige brev fra Thorvaldsen møder man hans uvilje mod at skrive breve. Ifølge Thiele 1831, p. XXI skulle Thorvaldsen ved lejlighed have sagt, at “han hellere modellerer to Buster, end skriver eet Brev.” Denne vending, der nærmest er blevet et motto for Thorvaldsens evner som brevskriver, stammer dog formodentlig fra Herman Schubart, se brev af 30.9.1805 fra Herman Schubart til C.F.F. Stanley.

  5. Uforståeligt. Dyveke Helsted, op.cit., p. 27 foreslår nok snaket, men dette synes heller ikke at give megen mening i sammenhængen. Ser man på skriftbilledet som helhed kan der dog muligvis være tale om, at Thorvaldsen har villet skrive “nov. Aaret”; det vil sige læsningen skulle være “2de nov Aaret 1794”. Denne læsning giver betydningsmæssigt bedst mening, men i givet fald skulle der så være tale om en stavefejl; da teksten i bedste fald kan læses “nok Aaret”. En stavefejl fra Thorvaldsens hånd er dog ikke usandsynlig, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Sidst opdateret 05.03.2015