3.3.1818

Afsender

Caroline von Humboldt

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian Daniel Rauch

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen er flittig og er i gang med endnu en figurgruppe og en enkeltfigur. Caroline von Humboldt har bestilt Håbets gudinde, A47, i marmor, men frygter, at der går lang tid, inden hun får den. Maleren J.L. Lund har det ikke godt.

Dokument

Rom den 3 ten März 1818.[…]
Thorwaldsen ist productiver wie je. Er hat aufs neue eine GruppeI und eine einzelne FigurII in Arbeit. Seine HofnungIII bekomme ich in Marmor von ihm. WannIV aber, das weiß Gott. Sie werden sehen, daß ich mir nichts schlechtes ausgewählt habe. LundV ist seit einiger Zeit außerordentl. hypochondrisch. Er thut mir recht weh, denn schwer ist, ihm zu helfen. Er ist ein so guter Mensch.

Generel kommentar

Brevet er citeret fra Simson, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager er medtaget.


Håbets gudinde, A47, var blevet bestilt i marmor af Caroline von Humboldt kort forinden, nemlig i februar 1818. Statuen blev desuden udført i kopi af Christian Friedrich Tieck og 20.5.1831 opsat på toppen af den granitsøjle, der udgør Caroline von Humboldts gravmæle i haven ved Schloss Tegel, Berlin. Læs evt. mere herom i hendes biografi.

Arkivplacering

Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz (SMB PK, ZA NL Rauch IX.B.b.3).

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Jutta von Simson (edit.): Caroline von Humboldt und Christian Daniel Rauch, ein Briefwechsel 1811-1828, Berlin 1999, p. 289-290.

Emneord

Personer

Værker

A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A29 Gratierne og Amor, 1817-1819, inv.nr. A29
A5 Merkur som Argusdræber, 1818, inv.nr. A5
A47 Håbets gudinde, 1817, inv.nr. A47

Kommentarer

  1. Der er formentlig tale om enten Ganymedes med Jupiters ørn, A44, eller Gratierne og Amor, A29.

  2. Dvs. formentlig statuen Merkur som Argusdræber, A5, som Caroline von Humboldt atter begejstret omtaler i brev af 23.7.1818.

  3. Dvs. Håbets gudinde A47, som hun havde bestilt hos Thorvaldsen i februar samme år, jf. også den generelle kommentar.

  4. Ift. disse bange anelser fik Caroline von Humboldt desværre ret. Statuen ankom først til Berlin i 1829, jf. Thorvaldsen-kronologien. Selv døde hun tidligere samme år og nåede dermed ikke at se den færdige statue, se evt. hertil Wilhelm von Humboldts brev til Thorvaldsen af 11.6.1829.

  5. Dvs. den danske maler J.L. Lund.

Sidst opdateret 04.07.2019