Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9381 af 10239
Afsender Dato Modtager
J.C. Jacobson [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Sort laksegl præget med initialerne JCJ.

26.9.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høievelbaarne / Herr Confrenceraad Thorvaldsen / Storkors af dannebrogen &c &c.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

P.m.

Da Kammerherrinde Paulsen har forladt Kjøbenhavn uden at berigtige det min salig Broder Professor Lud. Jacobsons Bo tilkommende Honorar for Lægetilsyn under Kammerherrens svære Sygdom, saa tillader jeg mig herved at henvende mig til Herr Conferentsraaden, som Kammerherrindens Lavværge, i min Egenskab som Lavværge for min Svigerinde Professorinde Angelique Jacobson med Forespørgsmaal om Deres Høivelbaarenhed ikke billiger, at jeg i dette Tilfælde lader Regningen udstæde paa og Beløbet indkræve hos Dem ?

Deres Høivelbaarenheds Svar forventes og jeg har den Ære at henleve ærb.
Khavn. d. 26 Sept. 1843. J.C. Jacobson
Grosserer
31. Nørregade ved Bispegaarden
Arkivplacering
m25 1843, nr. 47
Personer
Ludvig Jacobson · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Sidst opdateret 10.05.2011 Print