The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9353 of 10207
Sender Date Recipient
J.C. Jacobson [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Sort laksegl præget med initialerne JCJ.

26.9.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høievelbaarne / Herr Confrenceraad Thorvaldsen / Storkors af dannebrogen &c &c.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

P.m.

Da Kammerherrinde Paulsen har forladt Kjøbenhavn uden at berigtige det min salig Broder Professor Lud. Jacobsons Bo tilkommende Honorar for Lægetilsyn under Kammerherrens svære Sygdom, saa tillader jeg mig herved at henvende mig til Herr Conferentsraaden, som Kammerherrindens Lavværge, i min Egenskab som Lavværge for min Svigerinde Professorinde Angelique Jacobson med Forespørgsmaal om Deres Høivelbaarenhed ikke billiger, at jeg i dette Tilfælde lader Regningen udstæde paa og Beløbet indkræve hos Dem ?

Deres Høivelbaarenheds Svar forventes og jeg har den Ære at henleve ærb.
Khavn. d. 26 Sept. 1843. J.C. Jacobson
Grosserer
31. Nørregade ved Bispegaarden
Archival Reference
m25 1843, nr. 47
Persons
Ludvig Jacobson · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen
Last updated 10.05.2011 Print