Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9279 af 10239
Afsender Dato Modtager
Grimur Jónsson [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet, men forseglingen er klippet bort.

3.4.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Måned og årstal fremgår tydeligt af brevet, men datoen er svært læsbar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Højvelbårne / Herr Konferentsråd, Professor Albert Thorvaldsen Direktør for det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand pp pp. / Charlottenborg.
Tilskrift: Højvelbårne / Herr Konferentsråd, Professor Albert Thorvaldsen / Direktør for det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand pp.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Deres Højvelbårenhed har haft den Bevågenhed, at love ved Lejlighed at betænke Holums forrige Domkirke, der forhen var en Stiftskirke, og endnu er den smukkeste og solideste Kirke i hele Island, med et eller andet lidet Stykke, af Deres mange Kunstværker, hvilket – hvor ubetydelig end Pengeværdien måtte vorde – kunde, også i det høje Nord, på Deres Fædres Ø – ja endog i Nærheden af det Sted, hvor Deres Forfædre boede – bære Vidne om den af Dem erhvervede, over en stor Del af Jorden kundbare Kunstnerhæder.

Skulde det omhandlede Stykke ikke være, eller kunne gøres, færdigt inden min forestående Afrejse til Island, da kunde det gunstbehageligen tilsendes mig, under Addresse: “til Frederiksgave pr Øfjord Handelsted i Islands Norder=Amt” med et af de fra Handelshusene “Ørum & Wulff” eller “Joh. Guelmann” til bemeldte Handelsted afgående Skibe.

pt. København d 3e April 1843 Ærbødigst
Grimur Johnsson
Etatsr. og Amtmand for Islands
Norder= og Øster=Amt
nu boende i Raadstuestræde 128 2S
Arkivplacering
m25 1843, nr. 14
Sidst opdateret 10.05.2011 Print