Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6858 af 10239
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Stort rødt laksegl med akademiets segl og Frederik 6.’s monogram.
Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBOURG ; T.T. / HAMBURG / 12. Apr. 36 samt ROMA / 26 / APR / 1836.

31.3.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Sgr. Cavl.re Alberto Thorwaldsen / scultore celeberrimo / a / Roma
Tilskrift: Til Akademiets Directeur, Herr Etatsraad Thorvaldsen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da Akademiet ved Udløbet af de tre Aar, for hvilke Deres Høivelbaarenhed var valgt til dets Directeur høiligen beklagede, at Omstændighederne have hindret Dem i, under dette Tidsløb at opfylde den glade Forventning om Deres Hidkomst, som Fædrenelandet endnu stadigen nærer, besluttede Akademiet at nedlægge allerunderdanigst Forestilling om, at Hans Majestæt, i Betragtning af de særegne Omstændigheder, allernaadigst vilde tillade, at det nye Valg paa en Directeur, som ifølge Fundatsens § 16 nu skulde foretages, for denne Gang maatte forbigaaes.

Opfyldelsen af dette Akademiets Ønske er ved Hans Majestæts allerhøieste Resolution af 27d. Marts d.A. allernaadigst bevilget og denne Stiftelse forventer, at Deres Høivelbaarenhed, ved at underrettes herom, vil modtage denne Akademiets Hyldest som et Tegn paa de Følelser, Deres Navn opvækker hos enhver dansk Kunstner og Ven af Kunsten.

Ved saaledes at tilmelde Dets Directeur ovennævnte Akademiets Beslutning og Hans Majestæts allernaadigste Stadfæstelse, bevarer Akademiet fremdeles Haabet om at see Dem i dets Midte, saasnart Deres øvrige Forhold maatte kunne tillade det.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 31 Marts 1836.

Christian Frederik

H Freund CF Hansen C W Eckersberg J L Lund Hetsch Koch
    Ursin N. Høyen W Stein  

/ Thiele

Arkivplacering
m21 1836, nr. 15
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 06.07.2016 Print