Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6658 af 10239
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “SIGIL : REG : ACAD : PICTOR SCULPT ARC[HITECTORU]MQVE”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBURG 27. März. 35.” og “ROMA 9 APR 1835”.

9.3.1835 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al. / Sr Cavaliero Alb. Thorwaldson / Scultore celebrrimo, Consiglie- / ro / di flato del Re di Danimarza / Roma.
Tilskrift: Til S.T. Her Etatsraad Thorvaldsen / Akademiets Directeur p.p.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Ved Skrivelse af 2.den d.M. fra Admiralitets og Commissariats Collegiet finder Akademiet sig foranlediget til herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at det allernaadigst har behaget Hans Majestæt at resolvere, at en Orlogsfregat skal udrustes til Middelhavet, saaledes at den herfra skal afgaae d. 1.ste Mai d.A. og anløbe Livorno for der at indlade de hertil bestemte Kunstsager, som til den Tid ønskes færdige til Afsending og afleverede hos den Danske General-Consul Ulrich i Livorno til sidst i Mai.

Idet Akademiet ifølge allerhøieste Befaling har den Ære at meddele dets Directeur dette til behagelig Underretning, benytter denne Stiftelse denne Leilighed til atter at bevidne Dem dets fuldkomne Høiagtelse.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 9 Marts 1835.

H Freund Thiele
Arkivplacering
m20 1835, nr. 20
Sidst opdateret 10.05.2011 Print