The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6656 of 10233
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “SIGIL : REG : ACAD : PICTOR SCULPT ARC[HITECTORU]MQVE”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBURG 27. März. 35.” og “ROMA 9 APR 1835”.

9.3.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al. / Sr Cavaliero Alb. Thorwaldson / Scultore celebrrimo, Consiglie- / ro / di flato del Re di Danimarza / Roma.
Tilskrift: Til S.T. Her Etatsraad Thorvaldsen / Akademiets Directeur p.p.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved Skrivelse af 2.den d.M. fra Admiralitets og Commissariats Collegiet finder Akademiet sig foranlediget til herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at det allernaadigst har behaget Hans Majestæt at resolvere, at en Orlogsfregat skal udrustes til Middelhavet, saaledes at den herfra skal afgaae d. 1.ste Mai d.A. og anløbe Livorno for der at indlade de hertil bestemte Kunstsager, som til den Tid ønskes færdige til Afsending og afleverede hos den Danske General-Consul Ulrich i Livorno til sidst i Mai.

Idet Akademiet ifølge allerhøieste Befaling har den Ære at meddele dets Directeur dette til behagelig Underretning, benytter denne Stiftelse denne Leilighed til atter at bevidne Dem dets fuldkomne Høiagtelse.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 9 Marts 1835.

H Freund Thiele
Archival Reference
m20 1835, nr. 20
Last updated 10.05.2011 Print