Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7164 af 10231
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

27.3.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

– Følgende Officierer ere udnævnte til Chefer for de Skibe og Vagtskibsposter som sættes i Activitet i dette Foraar: Commandeur-Capitain M. Lütken til Chef for Corvetten Galathea, som skal anløbe den af Italiens Havne, hvorfra Thorvaldsen bestemmer de Konstværker udskibede, som han vil hjemsende, og medtage ham selv, om han foretrækker at gjøre Hjemreisen til Søs; [...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 86, 1837.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 27.3.
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 07.01.2015 Print