The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7130 of 10190
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

27.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

– Følgende Officierer ere udnævnte til Chefer for de Skibe og Vagtskibsposter som sættes i Activitet i dette Foraar: Commandeur-Capitain M. Lütken til Chef for Corvetten Galathea, som skal anløbe den af Italiens Havne, hvorfra Thorvaldsen bestemmer de Konstværker udskibede, som han vil hjemsende, og medtage ham selv, om han foretrækker at gjøre Hjemreisen til Søs; [...]

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aargang, Nr. 86, 1837.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 27.3.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.01.2015 Print