Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8037 af 10210
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

28.5.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af sangen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Sang til Thorvaldsen ved 28. Mai Selskabets fest på Skydebanen i København.

Se original

THORVALDSEN.

den 28de Mai 1839.

KJØBENHAVN.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Altsaa har vi ham herinde
Danmarks Stolthed, Danmarks Lyst!
See kun Sneen paa hans Tinde
Over Flammen i hans Bryst!
En Vulkan, hvis Ild ei bringer
Skræk og Død i Livets Hjem,
Men kun Liv og Skjønhed tvinger
Af det døde Marmor frem.

Samlet her os tidt skal finde,
Som vi haabe, Danmarks Mai;
Men med ham, som dennesinde,
Ganske sikkert er det ei;
Derfor Glasset fyldt til Randen!
Stemmen tone klar og stærk!
Dagen hilse skal paa Manden,
Freidigt Haab paa fuldført Værk.

“Høit ved hiin vort Danmark stige!
“Høit i Hæder, høit i Magt!
“Høit, som det i Kunstens Rige
“Du, vor Thorvaldsen! har bragt!
“Indtil da Hygæas Bæger
“Fyldes for dig fjern og nær!
“Mens Din Aand sit Minde præger
“Tusindfold i Steen og Leer.”

Generel kommentar

Denne sang er trykt som en lille folder. Sangens forfatter er p.t. uidentificeret.


Sangen blev sunget ved den fest / det politiske møde, der blev afholdt af den liberale forening, 28. Mai Selskabet 28.5.1839 på Skydebanen i København. Festen fandt sted i anledning af otte-året for Stænderforsamlingernes (egl. De rådgivende provinsialstænderforsamlingers) oprettelse.
Festen havde siden 28.5.1832 været en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor liberalt-sindede borgere mødtes for at drøfte centrale samfundspolitiske anliggender i Danmark i 1830erne – en fri forfatning, ytringsfrihed, klasseskel m.m.

Dagen efter festen udkom der en udførlig reportage i Kjøbenhavnsposten. Som det fremgår af sangen, var Thorvaldsen til stede, men ifølge reportagen deltog han tilsyneladende ikke aktivt i drøftelserne ved mødet.

Ikke desto mindre gør sangen meget ud af den berømte billedhuggers tilstedeværelse, og det skyldes uden tvivl, at han i kraft af sin berømmelse kunne fungere som gallionsfigur for den demokrati-bevægelse, som 28. Mai Selskabet var en vigtig katalysator for.
Sangen parallelliserer endda Thorvaldsens succesfulde karriere med håbet om en positiv samfundsudvikling i Danmark: “Høit ved hiin [Thorvaldsen] vort Danmark stige!”, lyder det. Dette “Haab” så altså på Thorvaldsens “fuldførte Værk” – i 2. vers’ sidste linje – som en model for, hvordan det danske samfund kunne forandres i mere demokratisk retning, også selvom det sidste ikke siges direkte i sangen, men i 28. Mai Selskabets kontekst var der ingen tvivl om, at sangens håb om et dansk forår – “Danmarks Mai” – var et symbol på, at mere demokratiske samfundstilstande kunne spire frem.

Arkivplacering
M18,38 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsen og politik · Thorvaldsen som normbryder og rollemodel
Personer
Christian Peter Bianco Luno · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 13.02.2020 Print