Tilbage til M

F. Alleyne McGeachy

Denne biografi er under udarbejdelse.

Denne 99% sikkert identificerede, Forster Alleyne McGeachy kendes fra et ganske kammeratligt brev til Thorvaldsen, hvori billedhuggeren beskrives som “den udmærkede gamle, som bor på Monte Pincio”. Tonen antyder dermed, at omgangsformen brevskriver og Thorvaldsen imellem har været ret hjertelig. Ifølge samme brev kendte de hinanden fra Alleyne McGeachy og hans hustrus tidligere ophold i Rom. Brevet indeholder også interessante oplysninger om, at “Tutte le sue [i.e. Thorvaldsens] opere sono arrivate benissimo è stanno adesso in campagna alla casa del mio fratello”, [alle Deres værker er ankommet i fortrinlig stand og står nu i min broders hus på landet]. En sandsynlig identificering følger nedenfor.

Det oplagte bud ville være politikeren Forster Alleyne McGeachy (1809-1887), men da denne øjensynligt ingen bror havde, jf. Blain, op. cit., p. 58, stemmer det ikke overens med ovennævnte brevs udsagn om, at Thorvaldsens værker er ankommet til hans brors hus.

Skulle der alligevel være tale om denne Forster Alleyne McGeachy, hvilket der altså her argumenteres kraftigt for, må brevskriveren bruge benævnelse “fratello” mere frit om en mandlig slægtning – i dette tilfælde en svoger, der netop på McGeachys modersmål kaldes brother in law. Denne teori kunne underbygges af, at brevskriveren i ovennævnte brev benævner sin hustrus bror “il nostro fratello”, altså vores bror, og ”[il] fratello minore della Signora”, dvs. fruens lillebror, selvom han andet steds kalder hustruen for moglie, altså hustru, ikke det mere uspecifikke frue. I givet tilfælde ville der være tale om McGeachys hustru Anna Maria Laetitia Adderley (1812-1841) og en af dennes mindre brødre. Hun havde to: Charles Bowyer Adderley (1814-1905), 1st Baron Norton, og Edmund James Adderley (senere Cradock) (1816-1903) af Knighton (Leics), jf. Kingsley, op. cit. Hvis de to brødre, der omtales i brevet, således begge er hustruens brødre, men ikke den samme, ville det give mening, at han, hvis landsted ifølge brevet besad værker af Thorvaldsen, skal identificeres som Charles Bowyer Adderley, ejer af Hams Hall, Warwickshire, England. Adderley bestilte netop adskillige værker hos Thorvaldsen under sit ophold i Rom 1835-1836, jf. Adderleys biografi og referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall. Den anden omtalte bror, der er på vej til Rom ifølge brevet, må derfor være den yngste bror, Edmund James Adderley. Hvornår denne var i Rom vides p.t. ikke præcist, men det har været mellem 1836 og 1841, jf. Childe-Pemberton, op. cit., p. 28.

Forster Alleyne McGeachy blev gift med Anna Maria Laetitia Adderley i 1834, og brevet må dermed være skrevet efter brylluppet og efter parrets hjemkomst fra Rom i 1836. Det kan senest være fra 1841, hvor hustruen døde. McGeachy blev gift igen i 1848 med Clara Newcome (18??-??), men da var Thorvaldsen død, hvorfor brevet med sikkerhed må være skrevet i den første hustrus levetid. Under McGeachys og Anna Maria Laetitia Adderleys ophold i Rom 1835-1836 boede de i Via Felice, aka Via Sistina, dvs. i samme gade som Thorvaldsen, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bopæle og havde Charles Bowyer Adderley boende hos sig under dennes tre måneder lange ophold, jf. Childe-Pemberton, op. cit., p. 21.

Referencer

  • Tak til koordinator Paul Taylor, Archives, Heritage & Photography, Library of Birmingham for støtten til tilskrivningen af brevet til Forster Alleyne McGeachy.

Sidst opdateret 09.11.2015

F. Alleyne McGeachy

Forster Alleyne McGeachy 1809-1887 Britisk Politiker
Til Thorvaldsen1 dok.

Omtalt i1 dok.