Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til K

Johannes Kinchel

Kinchel kendte Thorvaldsen fra deres fælles ungdom i København i 1790’erne. De var begge medlemmer af Borups Selskab.
Kinchel drog i 1796 drog afsted fra København til Christiansted på St. Croix i Dansk Vestindien for at blive byskriver. Før sin afrejse skrev han en hilsen i Thorvaldsens stambog.

Kinchel og hans hilsen har hidtil været uidentificeret, jf. Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, op. cit., men en hilsen af samme hånd er indført i en anden stambog, der tilhørte en anden af Thorvaldsens venner, nemlig Peder Horrebow Haste, jf. Thomsen, op. cit.

Kinchel døde i Vestindien 8.7.1799, jf. kirkebogen for Den Evangeliske Menighed på Sankt Croix, op. cit., hvor “Byskriver Kinckell” er opført på listen over de døde.

Referencer

  • Kirkebogen for Den Evangeliske Menighed på Sankt Croix 1797-1822, publiceret af Rigsarkivet online.
  • ‘Thorvaldsens stambog’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum.
  • Ejnar Thomsen: ‘Fra Litteratus og Toldinspektør Peder Horrebow Hastes Stambog (1793-1818)’, in: Kulturminder 1939, p. 153 (og note 39).

Sidst opdateret 15.05.2017

Johannes Kinchel

1768-1799 Dansk Jurist, byskriver
Til Thorvaldsen1 dok.