Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til C

Committeen for Salg af Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Arbeider

Denne biografi er under udarbejdelse.

Komiteen kendes p.t. kun fra udskriften på et enkelt brev dateret 12.1.1839. Brevet er stilet til den danske grosserer Hans Puggaard, der var hovedinitiativtager til Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. Brevets indhold viser, at salg af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens værker skulle være med til at finansiere museets oprettelse. Puggaard havde i komiteens navn ansøgt om tilladelse til at benytte et ledigt lejemål i Børsen til formålet.

Der findes p.t. ingen beviser på, at det omtalte lokale blev taget i brug, på trods af at lokalet med tilhørende kælder ville blive stillet gratis til rådighed, jf. samme brev. Allerede foråret 1840 fik gipseriet Antonettis Enke eneret til at sælge et udvalg af afstøbninger, jf. 7.4.1840 og 7.4.1840.

Sidst opdateret 25.05.2018

Committeen for Salg af Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Arbeider

Antagelig ca. 1838-1839
Til og fra andre1 dok.