Tilbage til B

Johan Nordahl Brun

Denne biografi er under udarbejdelse.

Thorvaldsen og Brun kendte, så vidt vides, ikke hinanden personligt, men billedhuggeren har kendt nogle af Bruns digte, som findes i Arkivet i afskrift i et håndskrevet sanghefte, brugt medio marts 1816.

Nordahl Brun var i 1771 ledsager for biskop Johan Ernst Gunnerus, da han blev kaldt til København af Johann Friedrich Struensee med henblik på i fællesskab at udvikle en reform, der skulle stille Norge friere i universitetsregi. Nordahl Brun blev i denne forbindelse sekretær for Struensee, men kasseret igen på grund af sit tysk. Det fik Nordahl Brun til at vende sig mod Struensee, og kort efter skrev han den rebelske fædrelands- og skålsang For Norge Kjæmpers Fødeland.

Under sin studietid i København var medlem af den litterære klub, Norske Selskab, hvor også mange af Thorvaldsens jævnaldrende venner senere hen blev medlemmer.

Nordahl Brun blev i 1804 biskop i Bergen.

Sidst opdateret 18.02.2015

Johan Nordahl Brun

1745-1816 Norsk Biskop og digter
Til og fra andre2 dok.