The Thorvaldsens Museum Archives

Back to W

Nicolaus Wolff

Wolff var elev af Abildgaard og kendte Thorvaldsen fra deres fælles tid på Kunstakademiet og fra begges medlemsskab af Borups Selskab.
Wolff anbefalede i 1791 over for statsminister Reventlow, at Thorvaldsen blev genstand for en subskription, der sikrede ham midler til at udføre et relief med et homerisk motiv. Resultatet blev bl.a. relieffet Achilleus og Priamos, A791, se brev af 8.1.1829 fra Frederik Ferdinand Friis til J.M. Thiele.

Ifølge Thiele, op.cit., udførte Thorvaldsen senest 1793 et portræt af Wolff. Portrættet – som buste eller formentlig medaljon – kendes ikke i dag.

References

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 25-26.
  • Just Mathias Thiele: Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, Første Deel, tekst- og planchebind, København 1831, p. 148-149, note 18.

Last updated 07.01.2013

Nicolaus Wolff

Nicolaus (Nicolai) Wolff 1762-1813 Danish Maler
Mentioned in3 Doc.