The Thorvaldsens Museum Archives

Back to W

Johann Michael Wittmer

Biografien er under udarbejdelse.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Wittmer repræsenteret i Samlingerne.

Last updated 14.12.2009

Johann Michael Wittmer

Johann Michael Wittmer (el. Widmer) 1802-1880 German Maler
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in3 Doc.