The Thorvaldsens Museum Archives

Back to W

Wilhelmine von Witzleben

Denne biografi er under udarbejdelse.

Witzleben kendte ikke Thorvaldsen personligt, men hendes søstre havde besøgt billedhuggeren i 1822. Hun henvendte sig i 1843 til Thorvaldsen for at anbefale en Wichmann.
Hun var datter af Christoph Henning von Witzleben (1759-1838), der havde titel af kammerherre for den danske konge og dansk major. Han virkede som hofembedsmand for hertug Peter Friedrich Wilhelm af Oldenburg i Plön i Holstein.
Datteren var som mange andre ugifte kvinder i familien Witzleben stiftsdame/klosterfrøken på Vemmetofte Kloster på Sydsjælland, der fra 1735 fungerede som bolig for adelens ugifte døtre.

References

  • Gerhard August von Witzleben und Karl Hartmann August von Witzleben: Geschichte der Familie von Witzleben, Nach archivalischen Quellen bearbeitet, Berlin 1880, I. Theil, 15. Stammtafel, jf. også p. 354-355.

Last updated 29.01.2010

Wilhelmine von Witzleben

Luise Wilhelmine Katharine von Witzleben 1789-1849 Danish, german Stiftsdame
To Thorvaldsen1 Doc.