The Thorvaldsens Museum Archives

Back to T

Francesco Tantini

Francesco Tantini og hans kone Cecilia bestilte i 1822 afstøbninger henholdsvis af selvportrætbusten Bertel Thorvaldsen (afstøbning A223) og af busten af deres fælles ven Conrad Rantzau (originalmodel A211); det vides dog ikke, om og hvornår bestillingen blev leveret. Ud fra den intime tone i det overleverede dobbeltbrev af 1.12.1822 at dømme kendte ægtefællerne Thorvaldsen ganske godt, og de frekventerede de samme tysk-skandinaviske kredse i Rom og hos Herman Schubart i Montenero.
Francesco Tantini var en anerkendt læge i sin samtid, forfatter til adskillige lægevidenskabelige værker og professor ved universitetet i Pisa.

References

Francesco Tantini: Pensieri, reminiscenze ed elogj, Hamburg 1833

Last updated 07.01.2013

Francesco Tantini

1770-1831 Italian Læge
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in2 Doc.