The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Hans Christian Holten

Denne biografi er under udarbejdelse.

Holten rejste i 1824 fra Danmark til Italien i selskab med maleren Hans Harder.
Han var i Rom i 1825, og tilbragte bl.a. juleaften dette år i selskab med Thorvaldsen og andre danskere.

Han blev senere præst i Skuldelev og Selsø.

Portrættet til højre blev fremstillet af Ernst Meyer. Det er et udsnit af en radering fra 1825, der gengiver de 12 danskere, der fejrede juleaften sammen i Rom 1824. Raderingen findes bl.a. i Den kongelige Kobberstiksamling.

References

  • Sophus Bauditz: “Fra Ludvig Bødtchers ‘Romerske Dage’”, in: Nær og Fjern, 1878, nr. 305, p. 6.
  • J.M. Thiele: Af mit Livs Aarbøger, København 1917, bd. I.

Last updated 15.06.2016

Ernst Meyer: 12 portrætter, Rom 1825, detalje Holten

Hans Christian Holten

1800-1873 Danish Priest
Mentioned in3 Doc.