The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Nicolai Holten

Nicolai Holten var formand for en forening, der var stiftet i forbindelse med bestillingen af værker til Vor Frue Kirke. Holten bestilte på vegne af denne forening marmorudgaver af Kristi dåb (afstøbning A557) og Nadveren indstiftes (afstøbning A558). Marmorreliefferne idag i Vor Frue Kirke, København. Se evt. referenceartikel om bestillingen til Vor Frue Kirke.

References

  • Thiele III, p. 44, 434, 527.

Last updated 13.11.2014

Nicolai Holten

Nicolai (Niels) Abraham Holten 1775-1850 Danish Statsgældsdirektør, etats-, konferens- og gehejmekonferensråd
To Thorvaldsen1 Doc.

Mentioned in2 Doc.