The Thorvaldsens Museum Archives

Back to F

Heinrich Jakob Fried

Denne biografi er under udarbejdelse.

Fried opholdt sig i Italien 1834-37 og lærte dér Thorvaldsen at kende.
Han deltog i billedhuggerens romerske fødselsdag 8.3.1836 og bidrog med en sang.

Last updated 18.10.2012

Heinrich Jakob Fried

1802-1870 German Maler, litograf og digter
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in1 Doc.