Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til 1849

Sommer 1849 - forår 1850

Frederik 6., jf. A859, kopihugges af H.W. Bissen, bestilt af A.W. Moltke, Bregentved.

Primærkilder

  • Tillæg til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademi for de skiønne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, København, 1850, kat.nr. 298.

Andre referencer

  • Haavard Rostrup, Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, 1. del, København 1945, p. 339.

Sidst opdateret 26.03.2023