The Thorvaldsens Museum Archives

Back to 1849

Summer 1849 - spring 1850

Frederik 6., cf. A859, marble copy carved by H.W. Bissen, commissioned by A.W. Moltke, Bregentved.

Primary sources

  • Tillæg til Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademi for de skiønne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, Copenhagen, 1850.

Other references

  • Haavard Rostrup, Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, Copenhagen 1945, Part 1, p. 339.

Last updated 16.06.2014