Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 21.8.1822

I brev af 16.3.1822 skriver Gunnerus, at han vil sende sit prospekt af byen Trondheim, samt et eksemplar af kobberstikket af Fiskum Foss til Thorvaldsen. Men her omtaler Gunnerus kun prospektet af Trondheim. I breve fra Gerhard Stub af 23.5.1823 og 7.10.1823 fremgår det, at kassen med værket ankom til Livorno, hvorefter Stub af to omgange sendte besked til Thorvaldsen. Det har ikke været muligt at identificere hverken propektet af Trondheim eller kobberstikket i museets samling eller i auktionskatalogerne over bortauktionerede værker, jf. Fortegnelse over Thorvaldsens Efterladenskaber Auction Katalog 1849, Afskrift efter Protokollen over Auktion paa Thorvaldsens Museum 17. Novbr. 1858 og Custode A.T. Wilckens Bo 1880. Det er derfor endnu uvist hvad, der er hændt prospektet fra det ankom til Livorno i 1823, og hvorvidt kobberstikket ligeledes var en del af Gunnerus’ foræring og kassens indhold.

Sidst opdateret 07.01.2013