Kommentar til 30.10.1819

Med denne linje får Baggesen elegant slået to fluer med et smæk: I første omgang skal ordene forstås som Fidias’ pludselige genkomst i nutiden – i Thorvaldsens skikkelse.
Men ordene hentyder også mere konkret til Thorvaldsens længe ventede hjemkomst til Danmark og specifikt til hans fremmøde i selskabet Clio netop den aften. Baggesen havde dagen før udtrykkeligt bedt billedhuggeren om at møde op – uden tvivl for at sangens afsluttende linje kunne virke efter hensigten.


I den senere udgave af digtet, der er trykt hos Barfod, op. cit. er denne sidste linje erstattet af følgende:
...Ved Fidias den andens Møde.
Her gentages altså sammenligningen mellem Fidias og Thorvaldsen mere håndfast end fire linjer ovenfor.

Sidst opdateret 07.01.2013