Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 18.11.1806

Dvs. Thorvaldsens buste af Tyge Rothe, A225. Abildgaard havde allerede i sit brev af 31.1.1805 spurgt Thorvaldsen: “…Rothes Buste hvad skal den koste, saa vil ieg tale med Sønnen derom for at faa den betalt…” Det havde Thorvaldsen besvaret i sit brev af 18.6.1806 med: Rothes buste “…kan De sælge for Hvad Justiceraaden vil…” Dette svar var lidt for upræcist for Abildgaard, thi han gentog spørgsmålet i brev af 14.8.1806, men Thorvaldsen kom ikke ind på sagen igen i sit svarbrev af 23.9.1806. Abildgaard forespurgte øjensynlig også Høyer om det samme, og Høyers angivelse af et beløb her, er det eneste præcise svar, der fremkom i sagen.
Muligvis er denne usikkerhed forklaringen på, at Thorvaldsen, så vidt vides, aldrig modtog noget honorar fra familien Rothe.
Efter Thorvaldsen hjemkomst til Danmark i 1838 forærede Tyge Rothes søn dog busten til billedhuggeren.

Sidst opdateret 07.01.2013