Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 14.8.1806

Abildgaard havde allerede i sit brev af 31.1.1805 spurgt Thorvaldsen: “…Rothes Buste hvad skal den koste, saa vil ieg tale med Sønnen derom for at faa den betalt…” Det havde Thorvaldsen besvaret i sit brev af 18.6.1806 med: Rothes buste “…kan De sælge for Hvad Justiceraaden vil…” Dette svar var tydeligvis lidt for upræcist for Abildgaard, men Thorvaldsen kom ikke ind på sagen igen i sit svarbrev af 23.9.1806. Muligvis er dette forklaringen på, at Thorvaldsen, så vidt vides, aldrig modtog noget honorar fra familien Rothe.
Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838 forærede Tyge Rothes søn dog busten til billedhuggeren.

Sidst opdateret 12.02.2018