Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.4.1829

Valget af beliggenhed blev dog ikke overladt Thorvaldsen selv. Mange forskellige lokaliteter var på tale, deriblandt den ufuldendte Marmorkirke, Esplanaden og Gammelholm, se hertil brevet fra Collin til Thorvaldsen af 16.9.1837. Sagen blev afgjort, idet Frederik 6., efter forslag fra Jørgen Koch, den 30.12.1838 donerede komiteen en vognskursbygning, som blev ombygget til det nuværende museum (jf. Chr. Bruun og L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 20). I et brev af 5.1.1839 bekræftede Thorvaldsen sin accept af donationen over for Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Sidst opdateret 07.01.2013