Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens tale- og skriftsprog

Se eksempelvis breve til Anna Maria Uhden af antagelig medio juli 1804, og 23.9.1813.
Dog skal det retfærdigvis tilføjes, at også andre, mere garvede skribenter, brugte lignende forbehold, se eksempelvis C.F.F. Stanleys brev til Thorvaldsen af 16.8.1805:
“riv dette i tu naar Du har læst det baade for sin slette stiil og miserable Skrift skyl”. Og omend mindre strengt: Hermann Schubarts brev til C.F.F. Stanley af 30.9.1805, hvor følgende forbehold for brevets fremtoning fremføres: “Gid De kand læse mit Brev! Jeg tør ikke giennemlæse det, for at ikke forsøges til at brænde det. De vil tage til takke med min gode Villie.” Og Lunds brev til Thorvaldsen af 31.8.1805, der afsluttes som følger: “Undskyld mig, jeg har skrevet saa daarlig, De vil have Umage at læse mit Brev.”
For mere om dette emne se evt. referenceartikel om brevkultur.

Sidst opdateret 30.09.2014