Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804

Se fx rejsestipendiet til den danske arkitekt Christian Hornbech af 17.6.1803 fra Fonden ad usus publicos. Stipendiet blev tildelt på det vilkår, at “…han forbinder sig til at tilbagebetale samme [i.e. stipendiet], ifald han nogensinde skulle tage Tieneste eller nedsætte sig i en fremmed Stat”, jf. Rigsarkivet, op. cit., p. 61.
Denne betingelse var tilsyneladende almindelig praksis for den daværende statslige kunststøtte, se fx Aage Rasch: Staten og kunstnerne. Bevillinger og meninger under enevælde og folkestyre, Aarhus 1968, p. 23-24.

Sidst opdateret 27.08.2010