The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

Se fx rejsestipendiet til den danske arkitekt Christian Hornbech af 17.6.1803 fra Fonden ad usus publicos. Stipendiet blev tildelt på det vilkår, at “…han forbinder sig til at tilbagebetale samme [i.e. stipendiet], ifald han nogensinde skulle tage Tieneste eller nedsætte sig i en fremmed Stat”, jf. Rigsarkivet, op. cit., p. 61.
Denne betingelse var tilsyneladende almindelig praksis for den daværende statslige kunststøtte, se fx Aage Rasch: Staten og kunstnerne. Bevillinger og meninger under enevælde og folkestyre, Aarhus 1968, p. 23-24.

Last updated 27.08.2010