Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 6.6.1803

Stanley mener sandsynligvis, at Thorvaldsen ikke må vise Zoëga dette brev, da han ikke regnede sine evner som brevskriver for noget særligt. Se fx også hans brev af 29.3.1803 til Thorvaldsen og brev af 9.10.1804 til Herman Schubart, hvor han flere gange peger på dette: “…al for udsel Skribent er jeg, ej heller haver jeg Ord i min magt, for til fulde her paa Papiret at kunde Takke Dem, med de Følelser som jeg Ønskede…”
Fra et nutidigt synspunkt er det dog svært at være enig i Stanleys vurdering. Hans breve synes ofte mere underholdende og umiddelbare end de fleste andre af brevene i Arkivet.
Det kunne dog også tænkes, at Stanleys bekymring for, om Zoëga så hans brev, skyldtes hans kritiske bemærkning om Kunstakademiet. Han ønskede næppe, at den blev bragt videre.

Sidst opdateret 12.08.2013