Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 20.3.1802

Dvs. Thorvaldsens rejsestipendum fra Kunstakademiet. Udbetalingen var sidste rate af stipendiet. Thorvaldsen havde i Abildgaards forrige brev af 4.10.1801 fået meddelelse om udbetalingen.
Som det fremgår af det følgende var stipendiet fratrukket 87 rigsdaler, hvorfor vides ikke. Thiele I, p. 177-178 omtaler sagen uden nærmere forklaring.
Denne dekort er tydeligvis kommet som en ubehagelig overraskelse for Thorvaldsen ikke mindst taget i betragtning, at de 87 rigsdaler ud af stipendiets årlige 400 har været et anseligt beløb.

Sidst opdateret 30.01.2015