Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 28.11.1826

Når Kirkebygningskommissionen her omtaler Vor Frue Kirke som “et værdigt minde”, så mente man angiveligt, at kirken kom til at fungere som en slags museum for Thorvaldsens kunst, før man vel at mærke vidste noget om det nuværende Thorvaldsens Museum.
Dette underbygges i et senere brev af 8.7.1828 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen:
“Vor Frue Kirke blev da et Musæum for Thorvaldsens Kunstværker og for dem alene, og denne Commission vilde agte sig lykkelig ved at have havt Bestyrelsen af et saadant herligt Musæum i Norden, som sikkert vilde drage Fremmede til Kjøbenhavn, for at beskue en saadan Sjeldenhed.”

Læs mere om de tidlige tilløb til Thorvaldsens Museum i referenceartiklen Thorvaldsens fire før-museer i København.

Sidst opdateret 22.05.2014